Generadors Elèctrics

Generadors elèctrics Electrogrup

Sol·liciteu més informació i ens posarem en contacte


Per a més informació, truqui’ns

Generadors Elèctrics Electrogrup

Les necessitats energia elèctrica d’una instal·lació poden ser cobertes per la connexió a la xarxa elèctrica tradicional. Però hi ha ocasions en què açò pot no ser suficient, ja que es requerix d’una aportació extraordinària de potència en el subministrament. En estos casos hi ha distintes solucions, que poden passar per la instal·lació d’un grup electrogen dièsel, que aporte un subministrament d’electricitat que no provinga de la xarxa elèctrica tradicional.

Un generador de llum permet subministrar d’energia elèctrica a una instal·lació que requerisca la presència d’un grup electrògen  que aporta  la potència necessària per a cobrir les necessitats que es produïxen en un esdeveniment puntual o en el servei continu d’una indústria, comerç o instal·lació hospitalària, per exemple.

Electrogrup és una empresa que compta amb més de 25 anys en el sector del lloguer i venda de generadors dièsel i generadors elèctrics silenciosos, a més de comptar amb un Servei d’Assistència Tècnica per a realitzar el manteniment dels generadors de corrent instal·lats. Este manteniment funciona, a més, les 24 hores del dia, ja que els professionals de l’empresa realitzen un estudi sobre el funcionament del grup electrogen i realitza els treballs durant el període de menor funcionament del generador elèctric dièsel.

Per a cobrir les seues necessitats electricitat comptem amb generadors de corrent de diferents característiques, per a oferir la potència que necessita, a distints preus i amb opcions distintes perquè el seu generador elèctric no sols siga el més adequat per a vosté, sinó també el més econòmic.

Les solucions d’energia que aporten els generadors de corrent, tant si són en règim de lloguer com en modalitat de venda  permeten obtindre l’electricitat necessària  per a dotar d’energia elèctrica un esdeveniment concret o permetre el subministrament continu a una instal·lació industrial o servir com a punt de subministrament d’emergència si s’interromp el flux normal d’electricitat.

En este cas, el generador elèctric dièsel o el generador de gasolina s’activa de manera automàtica i genera l’electricitat necessària perquè la instal·lació continue funcionant amb normalitat. El generador de llum està preparat per a oferir electricitat quan es posa en marxa i oferix totes les garanties de funcionament durant la seva vida útil, gràcies al manteniment que disfruta gràcies a les distintes modalitats d’este servici  després de  la seva venda o lloguer.

En el mercat hi ha molts tipus de generador elèctric, de distintes grandàries i potències. Si es tracta dels generadors dièsel més grans, estos compten amb cabines insonoritzades, per a convertir-los en un generador silenciós, que te un so amortit i que pot ser utilitzat en llocs on el seu funcionament pot resultar molest.

Entre els serveis que oferix Electrogrup pot comptar amb el lloguer de generadors dièsel, que li permetran comptar amb un subministrament fiable i continu d’electricitat per al seu projecte. Els tècnics de l’empresa s’encarregaràn de realitzar un estudi sobre les necessitats de cada projecte, de manera que sabràn perfectament quin tipus de grup electrogen dièsel necessita i s’encarregaràn de realitzar la instal·lació més completa. A més, estaran presents durant la posada en marxa del generador elèctric, perquè no existisca cap problema durant este procés tan delicat, en el que el grup electrogen ha de començar a funcionar amb normalitat i s’ha de comprovar que no falla en cap moment del procés.

El servici de venda d’un grup electrogen dièsel també requerix d’un estudi previ, ja que cada necessitat energia elèctrica requerix un generador elèctric dièsel concret, amb unes característiques i potència adequades a les necessitats que es plantegen.

El tipus de generador de llum més comuna és el de generador trifàsic, que és el tipus de tensió més utilitzada  per a instal·lacions industrials i en els elements dels distints esdeveniments on fa falta un generador de gasolina o un generador de gasoil.

A més del servici de venda de grups electrògens nous, Electrogrup oferix el servici de venda de generadors elèctrics econòmics, grups electrògens d’ocasió i generadors elèctrics de segona mà.

Els servicis oferits per Electrogrup busquen donar als clients sempre la major qualitat no sols en la venda del generador d’energia i lloguer del generador de corrent, sinó també en la resta de serveis que estan associats a aquestos.

Entre els grups electrògens disponibles podem trobar generadors dièsel de 5 kva fins a 1000 kva, amb distintes potències per a oferir el millor servei i permetre un subministrament de qualitat i suficient per a cobrir qualsevol necessitat, bé siga utilitzant un únic equip electrogen o varios d’ells muntats en sèrie per a oferir la potència necessària.

Consulte amb nosaltres per a comentar-nos què necessita i podrem oferir-li la millor solució amb el generador d’electricitat que millor s’adapta a les seves necessitats.