Manteniment Grups Electrògens

Manteniment de grups electrògens

Confieu el manteniment del seu generador elèctric i asseguri un correcte funcionament i un augment de la seva vida útil. Manteniments predictius, preventius i correctius.

Contractes de manteniment segons les necessitats de cada client.

Ens adaptem a les seves jornades de treball, realitzant els treballs de manteniment de grups electrògens en l’horari que menys li afecti.

Recanvis i recanvis de tots els fabricants.

Mantenimiento de generadores eléctricos comunidad valenciana

Mantenimiento de generadores eléctricos catalunya

Proves de grups electrògens amb banc de càrrega

En instal·lacions on no és possible realitzar proves de commutació amb càrrega o on la càrrega aplicada al grup electrogen és menor del 30%, és recomanable aplicar càrregues per comprovar el correcte funcionament de l’equip, així com garantir que no es formen residus en els circuits de injecció i escapament per treball a baix rendiment del motor, millorant notablement les emissions a l’atmosfera i el rendiment del motor.

En acabar la prova es genera un informe amb les dades dels assajos realitzats i mesures comprovades.

Sol·liciteu més informació i ens posarem en contacte

  Nom*

  Cognom*

  Empresa

  Telèfon*

  Email*

  Servei*

  Missatge*

  Per a més informació, truqui’ns

  Electrogrup Grups Electrògens

  Un grup electrogen és una màquina que funciona de manera contínua i per això té un desgast important en les seues distintes peces. El manteniment de grups electrògens és fonamental perquè estos equips generadors d’electricitat oferisquen sempre el funcionament més òptim en qualsevol ocasió en què es requerisca el seu funcionament.

  És important que els generadors elèctrics estiguen ben mantinguts i tots els equips complementaris, com són els cables, connectors i els distints elements que conformen la instal·lació funcionen correctament i complisquen amb la seua funció. Per a això, és necessari realitzar un manteniment preventiu dels generadors elèctrics, anticipant-se a tots els problemes que puguen sorgir per desgast dels components o ruptura d’algun dels connectors dels generadors.

  Llegir més