Manteniment Grups Electrògens

Manteniment de grups electrògens

Confieu el manteniment del seu generador elèctric i asseguri un correcte funcionament i un augment de la seva vida útil. Manteniments predictius, preventius i correctius.

Contractes de manteniment segons les necessitats de cada client.

Ens adaptem a les seves jornades de treball, realitzant els treballs de manteniment de grups electrògens en l’horari que menys li afecti.

Recanvis i recanvis de tots els fabricants.

Mantenimiento de generadores eléctricos comunidad valenciana

Proves de grups electrògens amb banc de càrrega

Mantenimiento de generadores eléctricos catalunya

En instal·lacions on no és possible realitzar proves de commutació amb càrrega o on la càrrega aplicada al grup electrogen és menor del 30%, és recomanable aplicar càrregues per comprovar el correcte funcionament de l’equip, així com garantir que no es formen residus en els circuits de injecció i escapament per treball a baix rendiment del motor, millorant notablement les emissions a l’atmosfera i el rendiment del motor.

En acabar la prova es genera un informe amb les dades dels assajos realitzats i mesures comprovades.

Sol·liciteu més informació i ens posarem en contacte


Per a més informació, truqui’ns

Electrogrup Grups Electrògens

Un grup electrogen és una màquina que funciona de manera contínua i per això té un desgast important en les seues distintes peces. El manteniment de grups electrògens és fonamental perquè estos equips generadors d’electricitat oferisquen sempre el funcionament més òptim en qualsevol ocasió en què es requerisca el seu funcionament.

És important que els generadors elèctrics estiguen ben mantinguts i tots els equips complementaris, com són els cables, connectors i els distints elements que conformen la instal·lació funcionen correctament i complisquen amb la seua funció. Per a això, és necessari realitzar un manteniment preventiu dels generadors elèctrics, anticipant-se a tots els problemes que puguen sorgir per desgast dels components o ruptura d’algun dels connectors dels generadors.

Cada tipus de generadors elèctrics requerix un tipus de manteniment i les necessitats cada un d’ells ha de tindre’s en compte per a confeccionar un programa de manteniment que arreplegue especifícament eixes característiques. També és necessari conéixer les necessitats i particularitats de cada client, per a oferir de manera personalitzada el manteniment de generadors que utilitza en les seues instal·lacions.

El manteniment de generadors elèctrics a dièsel  permet que les peces mecàniques funcionen correctament i generen l’electricitat necessària per a oferir les solucions necessàries per a cada projecte i permeta que els esdeveniments disfruten de l’energia que necessiten.

El servici tècnic d’Electrogrup oferix el servici de manteniment  de generadors elèctrics dièsel, amb un equip de professionals que realitza labors d’assistència tècnica per a tindre sempre en funcionament i llestos els generadors elèctrics que té cada client.

Electrogrup oferix una gran varietat de contractes de manteniment perquè el client puga adaptar el servici oferit a les particularitats de cada una de les empreses. El servici de manteniment preventiu de grup electrogen és un dels principals, ja que d’esta manera els tècnics són capaços d’anticipar-se a l’aparició d’avaries i problemes de funcionament en els generadors elèctrics.

Després de la venda o lloguer del grup electrogen dièsel, els tècnics d’Electrogrup s’encarreguen de realitzar la instal·lació de l’equip, utilitzant tots els elements necessaris per al seu funcionament correcte i es procedix a la posada en marxa del mateix. D’esta manera, estan presents quan comença a oferir el servici i comproven que tot funcione correctament i sense problemes de cap tipus.

Darrere de la firma del contracte de manteniment, el servici tècnic estarà pendent del funcionament correcte del generador elèctric i realitzarà les operacions necessàries perquè no existisca cap problema durant el període d’ús del grup electrogen.

A més del manteniment preventiu de grups electrògens, Electrogrup compta amb un Servici d’Assistència Tècnica les 24 hores del dia, per a poder acudir amb rapidesa a qualsevol lloc on siga necessari per a solucionar qualsevol incidència en els grups electrògens instal·lats.

La professionalitat i l’eficiència de l’equip tècnic d’Electrogrup permet que puguen realitzar el manteniment preventiu dels generadors elèctrics, a més de poder acudir a les emergències que es produïsquen a causa de qualsevol avaria que es detecte en els equips instal·lats, siguen en règim de lloguer de grups electrògens, o si són del servici de venda de generadors elèctrics.