Gestió grups electrògens Iberdrola

Gestió grups electrògens Iberdrola

iberdrola1207681378255324310Electrogrup gestiona els grups electrògens de l’empresa subministradora Iberdrola per a l’assistència a la xarxa elèctrica des de l’any 2003.

Després de 10 anys de treball hem renovat el contracte marc per tres anys més.
El nostre treball principal consisteix a atendre possibles incidències durant les 24 hores i donar subministrament elèctric amb grups electrògens, també en treballs de manteniment, garantint un aprovisionament elèctric de qualitat als consumidors finals, amb grup electrògens de la nostra flota de lloguer o propietat d’Iberdrola, els quals ens han estat confiats per la seva gestió, manteniment i atenció de les seves necessitats.

En aquests anys de treball hem realitzat més de 600 intervencions, tant en avaries com en treballs programats per a manteniment de les línies i centres de transformació i distribució, pel que hem adquirit una gran experiència en subministrament elèctric amb grups electrògens per descàrrec de línies de distribució elèctrica, tant amb Iberdrola com amb subcontractes i empreses instal · ladores per a treballs particulars.
Nuestro trabajo principal consiste en atender posibles incidencias durante las 24 horas y dar suministro eléctrico con grupos electrógenos, también en trabajos de mantenimiento, garantizando un aprovisionamiento eléctrico de calidad a los consumidores finales, con grupo electrógenos de nuestra flota de alquiler o propiedad de Iberdrola, los cuales nos han sido confiados para su gestión, mantenimiento y atención de sus necesidades.

En estos años de trabajo hemos realizado más de 600 intervenciones, tanto en averías como en trabajos programados para mantenimiento de las líneas y centros de transformación y distribución, por lo que hemos adquirido una gran experiencia en suministro eléctrico con grupos electrógenos para descargo de líneas de distribución eléctrica, tanto con Iberdrola como con subcontratas y empresas instaladoras para trabajos particulares.