Índex d’avaries flota lloguer Electrogrup

Índex d’avaries flota lloguer Electrogrup

Publiquem per al conocimeinto dels nostres clients, les avaries i incidents que hem registrat durant l’any 2012 en els nostres equips en lloguer.
Les dades són recollides i tractades en uns indicadors establerts dins del nostre Sistema de Gestió de la Qualitat.
Entenem com avaria o incident, qualsevol trucada del client reclamant una anomalia en el funcionament del seu grup electrogen llogat. Totes aquestes reclamacions, són resoltes en el mateix moment, durant les 24 hores i amb disposicions immediates. Els temps de resposta són anotats i analitzats també dins del SGQ.
Els resultats durant tot l’any 2012 són 0,34 incidents per cada 100 dies de lloguer dels nostres grups electrògens, és a dir, cada 1000 dies de treball dels nostres equips s’han produït 3,4 incidències.
Encara que estem satisfets amb aquests resultats, seguim treballant amb l’objectiu de mantenir i fins i tot reduir aquests valors.