Nova Raó Social

Nova Raó Social

Nova Raó Social

Indicar a clients, proveïdors i col·laboradors que des del mes de novembre la nostra empresa canvia la seva denominació social, passant a cridar: “Electrogrup Generadors i Grues Miralles, SL” (abans Grues T. Miralles, SL), denominació que figurarà en tots els documents que regeixen les nostres relacions comercials.

L’informem que aquest canvi de denominació no té implicacions fiscals de cap tipus, ja que es manté el mateix NIF B-12223103 als efectes oportuns. Preguem actualitzin els seus fitxers de dades amb la nova denominació social.