Sistema Integrat de Gestió. ISO 9001. ISO 14001. OHSAS 18001.

Sistema Integrat de Gestió. ISO 9001. ISO 14001. OHSAS 18001.

Sistema Integrat de Gestió. ISO 9001. ISO 14001. OHSAS 18001.

En electrogrup em començat la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió, adaptant les normes ISO 14001 i OHSAS 18001 al nostre actual Sistema de Gestió de la Qualitat sota la norma ISO 9001: 2008, la qual aprofitem l’esforç per adequar al nou estàndard ISO 9001: 2015.

Pretenem certificar als nostres clients l’esforç que fa la nostra organització per complir amb la normativa aplicable en matèria de Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, així com mantenir els estàndards de qualitat del nostre treball, que ens avalen fins a la data.

Pensem que és un valor afegit als serveis que ofereix la nostra empresa, i esperem la valoració positiva i col·laboració de totes les parts interessades, clients, proveïdors, treballadors, …